BLOG RECRUITMENTPLAN

Recruitmentplan op tijd klaar, gaan de stakeholders schuiven met de planning, irritant?

Bij mijn laatste fulltime interim opdracht begon ik op tijd met het schrijven van een recruitmentplan voor het nieuwe jaar. En met ‘op tijd’ bedoel ik: september. Binnen de organisatie was het gebruikelijk om in november de plannen voor het nieuwe jaar aan het management te presenteren. De planning van deze stakeholders was niet in beton gegoten en aan een zekere wispelturigheid onderhevig. Irritant? Ja en nee. Aan de ene kant wilde ik het graag presenteren en commitment van ze krijgen. En aan de andere kant had ik door de grilligheid van de planning in het begin extra tijd om het recruitmentplan nog beter te maken.


Het showen van mijn recruitment plaatje verschoof dus van begin november naar eind november en uiteindelijk kon ik pas in december het recruitmentplan toelichten. Belangrijker is dat het uiteindelijk wel vóór het nieuwe jaar gebeurde. Daarmee hadden we op tijd de koers voor recruitment bepaald, budget binnen gehaald en hadden we commitment en draagvlak van onze stakeholders. Als ik er op terug kijk zou ik nog steeds in september begonnen zijn met schrijven. Uitgaande van een deadline voor november, 2 maanden om te schrijven was niets te veel. Het was soms best aanpoten.


Het invullen van vacatures voelde vaak als een marathon. Rennen, hollen en sprintjes trekken. Een recruitmentplan schrijven is wat dat betreft ook een marathon. Je zou kunnen zeggen dat elk onderdeel een waterpost is en dat de presentatie van je plan de finish is.

Als je het goed wilt doen, dan beschrijf je de volgende onderdelen in het recruitmentplan:

 • Huidige situatie van het bedrijf
 • Huidige recruitmentorganisatie
 • Terugblik en resultaten vorige periode
 • De arbeidsmarkt
 • De wervingsbehoefte
 • Doelgroepen
 • Wervingskanalen
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • KPI’s en doelstellingen
 • Recruitmentorganisatie, middelen en budget
 • Evalueren en rapporteren

Alle onderwerpen zijn belangrijk. Ze volgen elkaar in logische volgorde op en het ene kan niet zonder de info uit het andere. Bijvoorbeeld de wervingsbehoefte vond ik één van de leukste zaken om uit te werken. Dit gebeurde in samenspraak met de hiring managers die de groei- en HR-strategie vertaalden naar headcounts en vacatures. Met dit overzicht kon ik een reële planning maken voor hoeveel en welke vacatures wanneer ingevuld moesten worden. Weergegeven in een overzicht per maand. Voor mij was het een feestje zo’n excel bestand. Want je kon precies zien wanneer extra recruitment capaciteit nodig was. Bepalen welke campagnes in welke maand nodig waren en de doelgroepen waar we focus op moesten hebben in kaart brengen. Daarnaast was het gelijk een fijne manier om de resultaten bij te houden en de KPI’s en doelstellingen te monitoren. Dit laatste was echt een must want één keer per kwartaal moest ik een evaluatie presenteren. Verantwoording afleggen over de resultaten en het budget. Klinkt zwaarder dan het was hoor, verantwoording. En je voelt hem vast al aankomen: ook deze kwartaalmeeting werd nog weleens verschoven 😉.


Een stevig recruitmentplan voorziet in alle onderdelen die hierboven genoemd zijn. En wat het stevig maakt is dat je commitment hebt van de stakeholders en draagvlak in de organisatie. In de praktijk was het echt niet zo dat wij nooit meer ad-hoc aanvragen kregen. Een vacature die we niet zagen aankomen en die ‘ineens’ werd opengezet hoorde er gewoon bij. Hiring managers waren soms ook verrast door een opzegging van een medewerker. Ondanks alle goede inspanningen als leidinggevende en de sessies strategische personeelsplanning onder leiding van HR. Wat een belangrijk verschil maakte was dat we er door het recruitmentplan in onze planning genoeg ruimte voor had. Er was geen paniek of irritatie. We konden flexibel zijn met de planning en het verdelen van werk. We waren in control.


Naast het invullen van vacatures stonden er ook het afronden van diverse recruitment projecten op de planning. Denk aan het opzetten van een nieuw referral recruitment programma en het ontwikkelen van een Employer branding strategie. Belangrijke zaken! Hiermee werkten we aan het verbeteren van recruitment waardoor we steeds meer een employer of choice werden voor onze doelgroepen. En niet te vergeten: dit waren ook de projecten die je werk als recruiter extra leuk maakten.


Er wordt vaak gezegd dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Als je het mij vraagt is er slechts één weg voor gestructureerd werven met focus en resultaat. En dat is het recruitmentplan. Met een goed onderbouwd plan kun je een stevige route in 2024 volgen om succesvol te gaan werven.


Veel werk? Ja. Misschien. Als je het nog nooit hebt gedaan kan het even ploeteren zijn.

Daarom maar niet aan beginnen? Natuurlijk wel! We gaan uitdagingen niet uit de weg. We zoeken hulp, vragen vakgenoten om te sparren of volgen training voor kennis en een stok achter de deur.


Ben jij al begonnen met het recruitmentplan voor 2024?

Kennis en begeleiding

Wil je meer kennis voordat je aan het schrijven gaat of tijdens het schrijven meer leren over de inhoud van een recruitmentplan? Ik help je graag. Met een masterclass of een trainingsprogramma. De keuze is aan jou!

Zullen we kennismaken?

Via onderstaande button kun je een online kennismaking in mijn agenda plannen. Ook als je een recruitment vraag hebt waar je over wilt sparren ben je meer dan welkom om mijn kennis en tijd te gebruiken 😃. Ik kijk er naar uit om je te spreken!  

Reviews over de training recruitmentplan

𝘉𝘪𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘸𝘦𝘦𝘵 𝘸𝘢𝘢𝘳 𝘻𝘦 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘩𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦 𝘵𝘰𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘷𝘳𝘢𝘨𝘦𝘯. 𝘏𝘪𝘦𝘳𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘸𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘴𝘧𝘦𝘦𝘳 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘔𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴 𝘨𝘰𝘦𝘥. 𝘚𝘵𝘢𝘱𝘴𝘨𝘦𝘸𝘪𝘫𝘴 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘧 𝘩𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪𝘨, 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘻𝘪𝘤𝘩𝘵𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘸𝘢𝘴. 𝘌𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵 𝘰𝘮 𝘷𝘦𝘳𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘯𝘴 𝘻𝘦𝘭𝘧 𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘭𝘢𝘨 𝘵𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘵𝘰𝘵 𝘳𝘦𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘮𝘢𝘢𝘬𝘵𝘦 𝘩𝘦𝘵 𝘱𝘭𝘢𝘢𝘵𝘫𝘦 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘮𝘪𝘫 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘦𝘵.

Linda van Zoggel, Corporate recruiter bij Van Wanrooij Warenhuys
Super handige training die je echt de handvaten geeft om een recruitment plan te gaan schrijven waarin alle belangrijke onderdelen belicht worden. Je merkt ook snel aan Bianca dat zij echt een expert is op dit gebied. Ik heb het idee dat ik hiermee echt meer vanuit objectiviteit met mijn stakeholders over recruitment kan praten en meer duidelijkheid kan creeren door het jaar heen! Het fijne eraan is ook dat je het nog steeds echt zelf doet en specifiek kunt maken naar jouw bedrijf!.  
Roderick Bekker, Global HR manager, SKIM Group
𝘌𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘭𝘦 𝘧𝘪𝘫𝘯𝘦, 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘻𝘦𝘭𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘮𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘳𝘶𝘪𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵𝘱𝘭𝘢𝘯 𝘨𝘦𝘩𝘢𝘥 𝘷𝘢𝘯 𝘉​​​​𝘪𝘢𝘯𝘤𝘢. 𝘋𝘦 𝘪𝘯𝘩𝘰𝘶𝘥 𝘪𝘴 𝘥𝘶𝘪𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯𝘶𝘪𝘵𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘭𝘥𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘯𝘢𝘢𝘴𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘬𝘬𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦 𝘰𝘮 𝘵𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘳𝘳𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘷𝘳𝘢𝘨𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯. 𝘐𝘬 𝘬𝘳𝘪𝘫𝘨 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵 𝘻𝘪𝘯 𝘰𝘮 𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘭𝘢𝘨 𝘵𝘦 𝘨𝘢𝘢𝘯!
Angela Reekers | Reekers Reekruitment, Interim recruiter bij Hollander Techniek in Apeldoorn
Bianca wist op inspirerende en energieke wijze het strategische recruitment plan te behandelen. Van droge stof was geen sprake. In de masterclass van slechts twee uur kwamen alle relevante thema's op een praktische wijze aan bod. De masterclass biedt voor veel organisaties en recruiters al ruim voldoende aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Ze wist daarbij ook de deelnemers inhoudelijk uit te dagen, om zo van elkaars ervaringen te leren. Met veel vertrouwen ga ik met dit plan intern het gesprek aan.
Chris Bokern, Corporate Tech Recruiter, ANWB